Załączniki:

Decyzja WA.RET.070.1.431.3.2019 Plik pdf 303.31 KB
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłBogumił Nawrocki2019-01-29
Publikujący Izabela Strzelczyk - Główny Księgowy 2019-01-29 13:51
Modyfikacja Izabela Strzelczyk - Główny Księgowy 2019-01-29 13:51

ROZLICZENIA WODY
 

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach, prowadzi rozliczenia za wodę ze swoimi odbiorcami w systemie:

 • trzymiesięczny – odbiorcy indywidualni,firmy, instytucje, przedsiębiorstwa

   

Odczytów stanów wodomierzy na terenie Gminy Brójce, dokonują zatrudnieni przez Zakład inkasenci. W przypadku braku obecności odbiorcy w domu, w dniu dokonywania odczytów przez naszego pracownika, inkasent pozostawia informację o podaniu zużycia wody.

W razie braku możliwości odczytania wskazań wodomierza głównego z przyczyn nie zawinionych przez Dostawcę,wystawiana jest faktura na podstawie średniego zużycia wody z okresu trzech okresów obrachunkowych. Ilość faktycznie zużytej wody zostanie rozliczona w kolejnym okresie obrachunkowym.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż sześć miesięcy na podstawie średniego zużycia z całego okresu obowiązywania umowy.


Stan wodomierza można podać:

 • telefoniczne pod nr 793-144-999 lub 42 214-03-16;

 • lub pisząc pod adres mailowy: zuk@brojce.pl

Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach do odczytów planowanych i kontrolnych.

Opłat za otrzymane faktury mogą Państwo dokonywać:

 • u inkasenta;

 • w kasie Zakładu mieszczącej się w Urzędzie Gminy Brójce, Brójce 39,
  czynnej od poniedziałku do piątku

  w godz. poniedziałek       7:30 – 15:00

            wtorek                7:30 – 16:30

            środa                  7:30 – 15:00

            czwartek             7:30 – 15:00

            piątek                  7:30 – 13:30

 • bezpośrednio na konto bankowe nr 62 8781 0006 0062 8376 2000 0010 – Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce

 

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2018-09-19
Publikujący Izabela Strzelczyk - Główny Księgowy 2018-09-19 12:20
Modyfikacja Izabela Strzelczyk - Główny Księgowy 2018-09-19 13:15