XML
ZAWIADOMIENIE
28 marca 2024r.
 
Ujęcie wody w Woli Rakowej – woda nadaje się do spożycia
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 22 marca 2024 r. w stacji wodociągowej w Woli Rakowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych
w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z ujęcia wody w Woli Rakowej.
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach przełączył z powrotem zasilane wodociągu publicznego w Woli Rakowej z ujęcia w Pałczewie na ujęcie w Woli Rakowej.
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-03-29
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-03-29 07:07