Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 10.05.2024r. (piątek) od godz. 16:00 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Bukowiec.

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-05-10
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-05-10 07:18
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-05-10 07:18


Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości, Wola Rakowa, Nowiny.
Przewidywany termin usunięcia awarii 01.05.2024 r. od godz. 10.00 do odwołania. 


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-05-01
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-05-01 10:02
Modyfikacja Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-05-01 10:04
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 25.04.2024r. (czwartek ) od godz. 9:00 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Leśne Odpadki

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-04-25
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-04-25 08:55


Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 19.04.2024 r. (piątek) biuro zakładu będzie nieczynne.
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-04-16
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-04-16 13:38
Modyfikacja Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-04-16 13:40
28 marca 2024r.
 
Ujęcie wody w Woli Rakowej – woda nadaje się do spożycia
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 22 marca 2024 r. w stacji wodociągowej w Woli Rakowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych
w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z ujęcia wody w Woli Rakowej.
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach przełączył z powrotem zasilane wodociągu publicznego w Woli Rakowej z ujęcia w Pałczewie na ujęcie w Woli Rakowej.
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-03-29
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-03-29 07:07

 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, wieloletniego pracownika Zakładu Usług Komunalnych                       w Brójcach

Śp. Bogumiła Nawrockiego

 

 

Pan Bogumił Nawrocki od 1997r. zatrudniony był w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach na stanowisku kierownika następnie na stanowisku głównego specjalisty ds wodociągów.

Pracując w naszym Zakładzie ponad 26 lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej firmy, systematycznie pogłębiał swoją wiedzę praktyczną z zakresu inżynierii sanitarnej.

Na uwagę i szczególne podkreślenie zasługuje koleżeńska postawa naszego kolegi, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem oraz służył pomocą i radą innym pracownikom. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, jego spokój udzielał się nam wszystkim.

Odszedł od nas dobry pracownik, kolega i przyjaciel.
Odszedł za wcześnie.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Rodzinie zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 11.03.20024r o godz. 13:00  w Kaplicy na cmentarzu Rzymskokatolickim Parafii Św. Doroty  w Łodzi przy ul. Pomorskiej 445 (MILESZKI)

 

 

                     Kierownik ZUK wraz ze Współpracownikami

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-03-07
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-03-07 14:30
Modyfikacja Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-03-07 14:52
19 lutego 2024 r.
 
Wodociąg publiczny Kotliny, gmina Brójce – woda  nadaje się do spożycia
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 08 lutego 2024 r. z wodociągu publicznego Kotliny, gm. Brójce w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie na sieci wodociągowej nie stwierdzono ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC  określonej w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny, gm. Brójce.
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-02-19
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-02-19 12:12
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 08.02.2024r. (czwartek ) od godz. 9:00 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Stary Wardzyn

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-02-08
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-02-08 09:00

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że dnia 31.01.2024 od godz 1300 będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowych w Kotlinach.

Chlor do sieci będzie podawany przez chlorator na SUW Kotliny w minimalnej dawce.

Podczas chlorowanie będą prowadzone prace pomiarowe stężenia chloru w wodzie.

Z każdego pomiaru zostanie sporządzony protokół pomiarowy.

Pomiar będzie wykonywany miernikiem do stężenia chloru typ Hanna HI 701 z wykorzystaniem reagentów. Chlor podawany będzie w dawkach minimalnych niezagrażających zdrowiu i dopuszczalnych w normach określających przydatności wody do spożycia (norma 0.3 mg/l).

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-31
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-31 11:13
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-31 11:20
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 29.01.2024r. (poniedziałek ) od godz. 12:50 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Wola Rakowa :
ul. Kościelna
ul. Brzezińska 

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-29
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-29 12:20
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 29.01.2024r. (poniedziałek ) od godz. 12:50 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Wola Rakowa :
ul. Kościelna
ul. Brzezińska 

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-29
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-29 12:20
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 29.01.2024r. (poniedziałek ) od godz. 12:50 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Wola Rakowa :
ul. Kościelna
ul. Brzezińska 

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-29
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-29 12:20
25 stycznia 2024 r.
 
Wodociąg publiczny Kotliny, gmina Brójce – woda warunkowo nadaje się do spożycia
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 09 stycznia 2024r. z wodociągu publicznego Kotliny w stacji wodociągowej i na sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości > 300 jtk/1ml w próbce wody wprowadzanej do sieci wodociągowej i w ilości 292 jtk/1ml w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli,  Escherichia coli i enterokoków. W dniu 22 stycznia 2024r. pobrano do badań powtórne próbki wody z wodociągu publicznego Kotliny w stacji wodociągowej oraz na sieci wodociągowej. W badanych próbkach stwierdzono utrzymującą się ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości > 300 jtk/1ml.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny.
 
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
 
Zakład Usług Komunalnych podejmuje działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wodociągowej.
 
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
 

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-26
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-26 07:01

Brójce 17.01.2024

 

 

OGŁOSZENIE

DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

Zakład Usług komunalnych w Brójcach, informuje że dnia 18.01.2024 od godz 1400 będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowych w Kurowicach.

Chlor do sieci będzie podawany przez chlorator na SUW Kurowice w minimalnej dawce.

Podczas chlorowanie będą prowadzone prace pomiarowe stężenia chloru w wodzie.

Z każdego pomiaru zostanie sporządzony protokół pomiarowy.

Pomiar będzie wykonywany miernikiem do stężenia chloru typ Hanna HI 701 z wykorzystaniem reagentów. Chlor podawany będzie w dawkach minimalnych niezagrażających zdrowiu i dopuszczalnych w normach określających przydatności wody do spożycia (norma 0.3 mg/l)

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2024-01-17
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2024-01-17 09:29
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2024-01-17 14:18

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dnia 02.01.2024 r. (wtorek)
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach będzie zamknięty.
Jednocześnie na wypadek awarii przypominamy Państwu nasz telefon alarmowy:
☎️ 608 096 010 (24 h)
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-27
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-27 09:46
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-27 09:46

22 grudnia 2023r.
 
Wodociąg publiczny Wola Rakowa, gmina Brójce – woda nadaje się do spożycia
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 grudnia 2023 r. z sieci wodociągu publicznego w Woli Rakowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Woli Rakowej,  zasilanego z ujęcia wody  w Pałczewie.
 
W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody w ujęciu  w Woli Rakowej do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-22
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-22 10:51
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-22 10:55
ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuję, że w związku z dniem świątecznym przypadającym w poniedziałek 25.12.2023r. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie nieczynny.
W związku z powyższym PSZOK będzie czynny 27.12.2023r w godz 12.00-20.00
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-22
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-22 14:04
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-20
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2023-12-20 16:19
Powiększ:

ZAWIADOMIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 20.12.2023r. (środa) od godz. 8 do odwołania, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Bukowiec od starej szkoły do ul. W. Jagiełły

Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-19
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-12-19 08:11

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-12-19
Publikujący Izabela Malej - Główny Księgowy 2023-12-19 15:47
Modyfikacja Izabela Malej - Główny Księgowy 2023-12-19 15:48
Powiększ:


ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu  30.11.2023r. (czwartek) od godz. 8:00- do odwołania  wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Bukowiec od ul. Rokicińskiej do ul. Zachodniej.
Za utrudnienia przepraszamy.
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-11-28
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-11-28 09:27
ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości, Pałczew od numeru 34 w stronę Woli Kutowej.
Przewidywany termin usunięcia awarii 15.11.2023r. od godz. 9.45 do odwołania. 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-11-15
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-11-15 09:48
Powiększ:


ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu  14.11.2023r. (wtorek) w godz. 7:30-15:00 ze względu na awarię hydroforni, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Karpin, Kotliny.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-11-09
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-11-09 08:52
Powiększ:


ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu  14.11.2023r. (wtorek) w godz. 9:00-11:00 ze względu na wymianę wodomierza na sieci, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Giemzówek, Przypusta oraz Kalinko w Polu.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-11-09
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-11-09 09:19
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dnia 10.11.2023 r. (piątek)
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach będzie zamknięty.
Jednocześnie na wypadek awarii przypominamy Państwu nasz telefon alarmowy:
☎️ 608 096 010 (24 h)
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-11-03
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-11-03 14:11
Powiększ:
ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości, Wygoda 
Przewidywany termin usunięcia awarii 27.10.2023r. od godz. 9.00 do odwołania. 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-10-27
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-27 09:00
Powiększ:


Zawiadomienie 
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w dniu 25.10.2023r. (środa) w godz.  7.30 do odwołania wystąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich miejscowości zasilanych  hydrofornią w Stefanowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-10-24
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-24 14:20
Modyfikacja Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-24 14:32
Powiększ:
ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości, BrójceWygoda 
Przewidywany termin usunięcia awarii 23.10.2023r. od godz. 8.00 do odwołania. 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-10-23
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-23 08:18
Powiększ:
ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Giemzówek, Prypusta oraz Kalinko w Pole
Przewidywany termin usunięcia awarii 20.10.2023r. od godz. 7.30 do odwołania. 
 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-10-20
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-20 07:30

ZAWIADOMIENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach  informuje, że z uwagi na awarię wystąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Wygoda, Brójce. Przewidywany termin usunięcia awarii dn. 14.10.2023 do odwołania 
Podmiot publikującyZakład Usług Komunalnych w Brójcach
WytworzyłZakład Usług Komunalnych w Brójcach2023-10-14
Publikujący Magdalena Bzowska - Magdalena Bzowska 2023-10-14 12:01
Zakład Usług Komunalnych w BrójcachBrójce 46, 95-006 Brójce tel. 793144999 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 20:44:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.